mandag den 6. januar 2014

Afskedstale til Gunda fra Arne NoeKære Gunda
Først vil jeg gerne på menighedsrådenes vegne sige tak for de mange år du har været præst for vore sogne. Hvor har du været god og hvor har vi været glade for den måde du har forvaltet din præstegerning på.
Du har været en del af sognenes liv ved dåb, - konfirmation, - bryllup, - begravelser og ved alle højtiderne. Du har altid formået at være fuldt ud til stede som person og som præst uden at det var din person det kom an på, og kender jeg dig ret ønsker du også, at der i dag bliver sat fokus på din præstegerning mere end på dig som person. Du har altid været optaget af det løfte som alle der arbejder i eller med folkekirken har givet. Et løfte der lyder således:
”Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.
Jeg ved at det der kommer til at ske med vore kystsogne optager dig meget. Sammen med menighedsrådene har du ihærdigt arbejdet på at knytte de fire sogne tættere sammen, for at vi kunne lære hinanden bedre at kende, og for at vi kan få et samarbejde der kan støtte op om en ny præst
I din tid som præst her har du haft dine kampe. - Lad mig i flæng nævne kollegaer der ikke ville give håndtryk, et Badehotel i Ferring, eller en lokal dagspresse.
Men først og fremmest har du kæmpet for at vi skal forstå betydningen af at være døbt, du har kæmpet for at gudstjenesten skulle bevare sin ”renhed” og hellighed, - som Kirkesanger Lars Vestergård har udtrykt det i kirkebladet.
”Prædikerne lukker sig om mig og ophæver tid og rum”
Du ønsker at alle der deltager i gudstjenesten skal være aktivt til stede og ikke være tilskuer gennem en kameralinse. Det der foregår under den kirkelige handling er til guds ære, uanset om det er en alm. Gudstjeneste eller en musikgudstjeneste derfor anmodes man om ikke efterfølgende at klappe.
Tak for det
Vandborg præstegård har altid været åben for alle. Dine stuer har sammen med konfirmandstuen dannet rammen om utallige arrangementer.
Vi har sunget julen ud ved helligtrekonger, haft sangaftener, foredragsaftener, kirkekaffe med ture i din dejlige have, høst og adventsarrangementer.
Tak for det
Nu går du ind i rækken af præster, som kommende præster kan lave anekdoter om, og hvem ved måske findes der en Gunda – snus.
 Vi håber for dig at du må falde godt til i dit barndomshjem i Skals.  Og det glæder os at du fortsat vil finde tid til f.eks. at holde litteraturaftener for os i fælleshuset.

Tak for alt.