mandag den 29. april 2013Refugium i Vandborg?


Jo, det er rigtigt nok. Lejligheden i Vandborg fælleshus vil blive tilbudt som tilholdssted for spændende folk, der kan tilføre egnen kulturelle input.
En folder med nedenstående indhold vil blive sendt ud over det ganske land - så ser vi hvad der sker.

 

REFUGIET I VANDBORG

For kunstnere og videnskabsfolkI landsbyen vandborg, lidt syd for Lemvig og tæt på Vesterhavet og Bovbjerg, er der indrettet en lejlighed i

Vandborg fælleshus

(se fotoet).

Lejligheden har sengeplads til tre personer, eventuelt med opredning til en fjerde. Der er tekøkken og bad.

I særlige tilfælde kan der indgå egentlige køkkenfaciliteter og/eller bespisning i aftalen.

Lejligheden kan stilles til rådighed for kunstnere eller videnskabsfolk, der på en eller anden måde kan  give et lille bidrag til landsbyens kulturliv.

Opholdet kan være af kortere eller længere varighed, afhængigt af formålet.

Modydelsen aftales fra gang til gang.
Eksempler på brug af lejligheden:


Musikere kan bruge den som tilholdssted/øvefacilitet under turneer. Modydelsen vil så typisk være en koncert i fælleshuset.
Eventuelt kan vores musikalske netværk:
VANDBORG MUSIK  (se bagsiden)
være behjælpelig med at arrangere koncerter til på egnens øvrige spillesteder.

Billedkunstnere  kan bo der og eventuelt arbejde i andre lokaliteter efter aftale.
Modydelsen kunne være et værk eller andre input af interesse for landsbyen.  (foredrag, konsulentbistand).

Forfattere kan bo og skrive der, og levere oplæsning og/eller foredrag.

PhD-studerende eller andre videnskabsfolk kan bo der skrive på deres afhandling, hvis de er i stand til at give en  folkelig fremstilling af deres projekt i fælleshuset bagefter.

Andre professionelle eller amatører med et projekt, der skønnes at være af interesse for Vandborg-Ferring sogn kan også komme i betragtning.


Hvordan ansøger I?


Ansøgninger med en beskrivelse af formålet med opholdet og tilbud om modydelse sendes pr. mail eller brev til en af de nedenstående personer, som også kan kontaktes telefonisk for forhåndsorientering.Musikere:

Henvendelse til Vandborg musik v. Michael Johnsen
Knakkervej 14, Vandborg
7620 Lemvig
tel. 30825091

Alle øvrige:

Vandborg Fælleshus v. Bent Høgedal
Kirkensgaardvej 45, Vandborg
7620 Lemvig
tel. 21613347


VANDBORG MUSIK

Er en organisation dannet med det formål at skaffe kvalitetsmusik af alle genrer til Vandborg-Ferring sogn.

På grund af det beskedne befolkningsgrundlag og deraf
følgende ringe økonomiske muligheder, er refugiet
en del af financiereingsgrundlaget.
Desuden Samarbejdes der med et netværk af
spillesteder på egnen.

Hovedvægten har hidtil ligget på den rytmiske musik, men vi er åbne for alle genrer.
Der er startet en klassisk afdeling med pladeaftner, foredrag og
koncerter.

Hvertandet år afholdes en lille friluftsfestival
med blandet musikprogram. Tredje gang:
Lørdag d. 17. august, 2013

Tidligere arrangementer:

Koncerter med:
Michelle Birkballe
Sigrid Moldestad med trio
Dissing og Las
4tirsdag den 16. april 2013

Vandborgs iværksættere

Vandborgs iværksættere


Vandborg er ikke en landsby som de sjællandske eller fynske. Den er opstået omkring et par vejkryds, der er blevet befolket af håndværkere, mejeri og handlende.
Da jeg flyttede til Vandborg i 1979, var der stadig en del af dette tilbage: Mejeri, købmand, tømrere, frisører, urmager og karosseriværksted, men meget af dette er nu nedlagt eller flyttet.
Det er et stort tab for byens liv. Mange børn her har fået deres første indtryk af arbejdslivet ved at pakke smør på mejeriet, været fejedrenge på karosseriværkstedet eller ved blot at kigge ind de forskellige steder. De har også haft en uvurderlig effekt på lysten til at flytte til Vandborg.
I dette miljø er der opstået nogle iværksættere, hvoraf jeg vil fortælle om to, som har været i stand til at skabe store og sunde virksomheder og mange arbejdspladser, desværre ikke i selve Vandborg.Vandborg karosserifabrik, som karosseriværksstedet på et eller andet tidspunkt blev stort nok til at kalde sig, blev grundlagt i 1913 af karetmager Søren Nielsen. Jeg har hørt, at hans far anbefalede ham at gå i karetmagerlære, for karetmagere ville der altid være brug for. Det viste sig også at være rigtigt, under forudsætning af at karetmageren tilpasser sig ændringerne af køretøjerne.
Kareter og hestevogne blev erstattet af biler og lastbiler, og især de sidstnævnte havde brug for individuel opbygning, som karosseriværkstedet blev specialister i.
Fotoet viser værkstedet, som vi kender det på Knakkervej 1. Det blev bygget i 1955 af sønnen Asger Nielsen efter at den oprindelige bygning brændte ned.
Kort tid efter at jeg kom til Vandborg, overtog barnebarnet Søren Nielsen virksomheden, og jeg noterede mig, at der holdt flere og større lastbiler udenfor og indenfor værkstedet. Jeg begyndte også at lægge mærke til lastbiler med stænklapper mærket: Vandborg Karosseri. Dem så jeg stadig længere væk fra Vandborg, også i udlandet. Da blev jeg på et eller andet tidspunkt klar over, hvor stor en virksomhed der var tale om.
Desværre for stor til bygningerne i Vandborg. Nu er virksomheden med til at sikre eksistensgrundlaget for vores nærmeste købstad, og det er i grunden ikke så galt.
Virksomhedsejeren omtales stadig blandt Vandborgere med hædersnavnet: Søren Karetmager, og er trods flytning til Lemvig, stadig levende interesseret i Vandborgs udvikling.
Flere historiske oplysninger kan findes på hjemmesiden:
Den næste iværksætterhistorie har jeg fulgt lidt med i fra begyndelsen. Kaj Egholm flyttede ind to huse fra os nedad Kirkensgaardvej. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg første gang hørte ham tale om at blive selvstændig, baseret på selvudviklede produkter, men pludselig en dag så jeg hans søn drøne rundt på vejen på en slags havetraktor med et meget spændende styresystem. Hans fremsynede arbejdsgiver havde ladet ham gå på halvtid, og maskinen var fremstillet i garagen på Kirkensgaardvej. Jeg fik lov at prøve den, og den var fantastisk let at betjene for en uøvet. På et tidspunkt lejede Kaj sig ind i det nu nedlagte mejeri sammen med broderen, og i troldmandens værksted der foregik det enorme arbejde med at udvikle og forbedre maskinen, samtidig med at andre opfindelser fødtes.
Hele dette industrielle eventyr er så omfattende, at jeg slet ikke kan skildre det her. Jeg har slet ikke overblik over alle de apparater, som Egholmbrødrene gennem tiderne har søsat fra deres virksomhed: Minkpelsemaskiner, gylleomrørere, maskiner til vedligehold af haver og parker osv.
På et tidspunkt ønskede brødrene at købe en del af mejeriet, men prisen var for høj. Det var nok heldigt, for eventyrets omfang blev altfor stort til mejeriets bygninger.
Det blev til en stor virksomhed i Lemvig, hele tiden med Egholmbrødrene som innovatorer med evnen til at delegere de administrative opgaver ud til andre og bevare igangsætterånden.
I 2011, hvor virksomheden beskæftigede omkring 85 medarbejdere og eksporterede maskiner til hele Europa, blev den solgt til Nielfiskkoncernen, men forblev i Lemvig.
Indtil for nyligt kunne man finde en omfattende beskrivelse af denne iværksætterhistorie på hjemmesiden, men for nyligt er den blevet fjernet helt. Det er nok desværre typisk for tidens og mange større virksomheders historieløshed.
Historier som de to foregående fortjener at blive fortalt. De illustrerer, hvordan Danmark har kunnet overleve, for en stor del takket være personer, der har formået at fastholde landets industrielle kapacitet mod alle odds og tjene valuta ind, mens det såkaldte vidensamfund ikke har magtet opgaven.

Mindre iværksættere
Jeg har med vilje valgt at begrænse mig til de iværksættere, der har skabt nye arbejdspladser. Vandborg har flere mindre iværksættere, som vel egentlig har betydet  fuldt så meget for byens eksistens. Jette og Jørgen Jespersen med mejeriets aktiviteter, Signe og Hans Ravn med Ravnshus er gode eksempler. Hvem skriver historien om dem?

søndag den 7. april 2013

Tunneldalen

Og så har vi en tunneldal. Den opstod fra smeltevandet, der for årtusinder af år tilbage flød under indlandsisen under stærkt tryk, der skabte så stærk en  strøm, at den kunne grave dybe, ujævne furer i jorden. Fra markerne udenom skærer tunneldalen sig dybt ned i dalen over ujævne skrænter.der er bevokset med græsser og buske, og hvor der lever får og lam i ren naturtilstand (hvilket giver det bedste, langsomtmodnede lammekød). 
I forsommeren er hele tunneldalen tætprikket i gnistrende gult af fandens mælkebøtter - også kaldet den gule løvetand. I bunden af dalen går en lille sti langs et fredeligt vandløb, der begynder som en kilde oppe i bakkerne syd for Vandborg, og som risler nedad, til den løber under landevejen og kommer ud i tunneldalen, hvor den til sidst løber ud i Ferring sø, der blot er adskilt fra havet af en smal bræmme land. Hvis man i stedet for stien hellere vil vandre på skrænterne, må man være klar til både at trimle og at kravle. Men hvad man end foretrækker, så er tunneldalen en juvel i Vandborg. 


Bodil Havskov