søndag den 7. april 2013

Tunneldalen

Og så har vi en tunneldal. Den opstod fra smeltevandet, der for årtusinder af år tilbage flød under indlandsisen under stærkt tryk, der skabte så stærk en  strøm, at den kunne grave dybe, ujævne furer i jorden. Fra markerne udenom skærer tunneldalen sig dybt ned i dalen over ujævne skrænter.der er bevokset med græsser og buske, og hvor der lever får og lam i ren naturtilstand (hvilket giver det bedste, langsomtmodnede lammekød). 
I forsommeren er hele tunneldalen tætprikket i gnistrende gult af fandens mælkebøtter - også kaldet den gule løvetand. I bunden af dalen går en lille sti langs et fredeligt vandløb, der begynder som en kilde oppe i bakkerne syd for Vandborg, og som risler nedad, til den løber under landevejen og kommer ud i tunneldalen, hvor den til sidst løber ud i Ferring sø, der blot er adskilt fra havet af en smal bræmme land. Hvis man i stedet for stien hellere vil vandre på skrænterne, må man være klar til både at trimle og at kravle. Men hvad man end foretrækker, så er tunneldalen en juvel i Vandborg. 


Bodil Havskov

Ingen kommentarer:

Send en kommentar