onsdag den 13. marts 2013

Hvad er vandborg? af Gunda Jørgensen

Navnet lyder storartet – der lyder af slot og ridder og kamp, og af sejlads og hav, uanset hvad betydningen oprindelig har været. Den fortaber sig i det fjerne.
Men navnene på gårdene, der ligger spredt ud over sognet er jordnære: Musholm, Gåskær, Grysbæk, Skovmose; Blåbjerg og Skidengård.
Forbløffende er det at opdage, at det sparsomt befolkede sogn rummer flere bysamfund: kirkeby og mejeriby, samt smedebyen og Strande, der oven i købet har en station, hvorfra man kan rejse sydpå til Vemb og nordpå til Thyborøn.

Vandborg kirke

Selvom den fede jord opfordrer til intensiv landbrugsdrift, har sognet ind til flere naturområder: Engdrag og skrænter ned mod Ferring sø, Vandborg dal, der skærer sig i gennem området mellem landevejen og Ferring sø, og så er der Råbjerghøj, husmændenes fælles anlæg med plantage, frugttræer og staudebede – og somme tider et utal af pinseliljer. Her er skulpturpark og mindesten – tilmed minde over en mand, der byggede højskole i Dybe. Råbjerghøj er en oase af læ midt i det forblæste land. Det er Vandborg kirkegård også, en lille park, hvor man kan se på smukke gravsten og mindes dem der var her før.


Ådalen og "Får til kanten" indvies. Her klipper borgmesteren snoren.

Himlen er højere og lyset stærkere her end de fleste steder i landet, og så er her plads. Mennesket får en passende størrelse i landskabet og bliver hele tiden mindet om grænserne, fordi havet ligger indenfor synet.
Men inden for grænserne trives menneskelivet. Og sognets størrelse betyder, at man kan være fælles om meget. Der er et utal af foreninger, grupperinger og aktiviteter, og mange behov kan dækkes indenfor sognegrænsen: man kan gå i kirke, og på cafe’, sejle i kajak og deltage i revy, købe honning og malerier, gå til litteratur og sangkor, og man kan altid gå en tur eller finde nogen at snakke med. Og man finder ud af, at de utroligste og mest overraskende talenter er repræsenteret blandt sognets beboere. Og fordi vi er så få, tegner den enkelte sig tydeligere og får uden videre betydning blot ved at være her og være en del af sognet. Husene er ikke anonyme, men betyder bestemte personer, og betyder også ofte dem der boede der før. De huskes og er ikke ligegyldige og tilfældige.
At have levet her og fået del i 40 års Vandborg-historie er en gave.
Gunda Jørgensen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar